Niniejszy blog powstał z myślą o rozwoju tematyki związanej z zarządzaniem projektami zarówno zespołach projektów technicznych due diligence, jak i w innych branżach. Już od zarania dziejów idealna organizacja państwa i prywatnych organizacji zajmowała umysły filozofów. Dlaczego więc nie kontynuować ich rozważań chociażby w internecie. Papier przecież przyjmie wszystko :).

PManagerka.pl – tematy artykułów bloga o zarządzaniu

Technical due diligence - konsultanci przy biurku i kaskCelem niniejszego bloga jest przedstawienie metodyk zarządzania projektami. Ich omówienie pozwoli wskazać możliwości zastosowania zarządzania projektem w zespole zajmującym się technicznymi audytami w trakcie transakcji finansowych, podczas kupna lub sprzedaży nieruchomości.

Wskazany zespół zajmuje się gruntownym badaniem technicznym due diligence. Celem moich badań i poszukiwań jest sprawdzenie dokumentacji technicznej budynku komercyjnego lub magazynowego, analiza przeprowadzanych przeglądów, analiza dokumentacji budowlanej i powykonawczej oraz ocena wizualna obiektu. Po przeprowadzeniu analizy, zespół sporządza raport, który otrzymuje klient. Dalsze etapy są po kolei procedowane.

Przedstawiony zostanie temat rynku obrotu nieruchomościami w Polsce. Pokazane zostaną dane statystyczne w ostatnich latach oraz rzeczywiste podejście inwestorów. Zostanie przedstawiona metodyka PRINCE2 oraz jej wykorzystanie w zespole projektowym technicznych due diligence. Ostatnią fazą pracy jest przedstawienie skutecznej aplikacji, która może zostać wykorzystana jako wsparcie zespołu i kierownika projektu.

Zarządzanie od zarania dziejów – porządek Arystotelesa

„Piękno bowiem polega na odpowiedniej wielkości i porządku”

Arystoteles                    

Bazując na powyższej myśli Arystotelesa, można stwierdzić, że życiem rządzi wielkość i porządek. To z tych wartości wywodzi się piękno. Twórca arystotelizmu żył w latach 384-322 p.n.e. Wtedy powstawały pierwsze założenia i odkrycia matematyczne.

Metodyki zarządzania projektami bazują na wspomnianym przez filozofa porządku. Jasno i klarownie ułożony proces pozwala nam śledzić wyniki pracy i przewidywać zaistniałe ryzyka. Proces tworzy wiele zależności, gdzie jedna strona od drugiej nie może funkcjonować.

Wielkość projektu również powinna być odpowiednio dopasowana do jego zasobów i zakresu. Wszystko razem tworzy spójną całość. Powinniśmy czerpać wiedzę z myśli uczonych, którzy przestudiowali ją za nas. Stworzyli gotowy produkt, abyśmy zyskiwali na oszczędności czasu i środków pieniężnych. Tym sposobem osiągali sukces.

Dzisiaj ze względu na czas, który jest bardziej wartościowy niż pieniądz, coraz częściej firmy wykorzystują opracowane zasady metodyk zarządzania projektami. Jednakże nie wszystkie instytucje i zespoły bazują na konkretnych metodykach, które posiadają swoje pryncypia.  W idei zarządzania projektami istotą jest podążanie według reguł i zasad. To one są gwarantem powodzenia przeprowadzenia projektu od jego rozpoczęcia do jego zakończenia. Stanowią kluczowy czynnik świadczący o efektywności projektu.

Write A Comment