Interim manager (menedżer tymczasowy) towarzyszy firmie jedynie przez określony. Wnosi on swoją wiedzę i pomaga przezwyciężyć podziały. Aby zagwarantować jego niezawodność, musi on posiadać nieskazitelne kompetencje w danej dziedzinie. Muszą to być profesjonalne cechy, które pomogą zagwarantować realizację powierzonych mu zadań. Na czym dokładnie polega interim management i kiedy przydaje się on firmie?

Interim manager – kim jest i kiedy się go zatrudnia?

Misja interim managera może dotyczyć:

 • zarządzania kryzysem,
 • restrukturyzacji firmy lub
 • rozwoju działu czy działalności.

Z reguły firmy korzystają z usługów interim managera, aby zastąpić dotychczasowego pracownika, który odszedł nagle z różnych powodów (choroba, wypadek, itp.). Nieobecność osoby pełniącej obowiązki nie może w żaden sposób prowadzić do wstrzymania działalności przedsiębiorstwa.

Interim Managerka - tymczasowa menedżer projektu w biurze - okulary w dłoniFirma musi znaleźć wykwalifikowaną osobę, która zastąpi stałego menedżera do czasu jego powrotu na stanowisko. W przypadku kryzysu firma może skorzystać z usług interim managera, który pomoże w zarządzaniu sytuacją.

Kierownik ma kilkuletnie doświadczenie i może pomóc firmie. Praktyka interim management jest bardzo powszechna w przypadku firm, które są łączone, przejmowane lub rozwiązywane. Interim manager ma bardziej rozwiniętą zdolność do zarządzania ważnymi wydarzeniami strategicznymi w firmie.

Kompetencje idealnego interim menedżera

Menedżer tymczasowy pełni funkcję menedżera tylko przez określony czas. Istnieje wiele błędnych przekonań na temat profilu interim managera. Te informacje pozwolą Ci lepiej zrozumieć, jak wygląda interim manager.

 1.  Doświadczenie  – z reguły ludzie myślą o interim managerze jako o człowieku po pięćdziesiątce, u schyłku kariery zawodowej, z wieloma dyplomami. W rzeczywistości każdy mężczyzna lub kobieta może pełnić tę funkcję, o ile posiada solidne doświadczenie w tej dziedzinie.
  Menedżer musi być w stanie wykonywać swoje zadania niezależnie od wielkości firmy. Jego doświadczenie pozwala na w pełni rzetelne wykonywanie powierzonych im obowiązków.
 2. Mobilność – interim manager pracuje z pełną swobodą. Ma bardzo elastyczny harmonogram i nie boi się nieoczekiwanych zdarzeń. Pozostaje on do dyspozycji firm i może przemieszczać się z jednego regionu do drugiego, a nawet z jednego kraju do drugiego.
  Ma niezrównaną zdolność do integracji z trwającym projektem. Oznacza to, że jest w stanie dostosować się do każdego rodzaju projektu biznesowego.
 3. Zarządzanie finansami – ponieważ interim manager nie ma stałego stanowiska, może znaleźć się bez zajęcia lub dochodów przez tygodnie lub miesiące. Musi więc umieć zarządzać swoimi finansami, ponieważ nie posiada stałego źródła dochodu jak pracownicy.
  Na poziomie przedsiębiorstwa musi on być w stanie zagwarantować takie zarządzanie finansowe. Mógłby tymczasowo zarządzać firmą w trudnej sytuacji finansowej.
 4. Cechy osobiste – nawet jeśli charakterystyka pracy menedżera tymczasowego wskazuje na pewną niestabilność, musi on spełniać pewne zasady osobiste. Dynamiczny charakter jego pracy wymaga od niego dużej zdolności adaptacji.
  Aby zapewnić sobie odpowiedzialność, musi starać się zachować swoje wartości i szanować etykę menedżerów firmy.

Write A Comment